Política de privacitat

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE
SENSECUES SL, domiciliada en C/ CAMPRODON Núm. 11 (17401 ARBUCIES) GIRONA, amb NIF B09981259, telèfon de contacte 972860645 i correu electrònic correu@guerrilla.cat

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 • USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE
  Tractarem les dades de caràcter personal facilitats per a:
  • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
  • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
  • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
  • Protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
  • En el seu cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’enviar-li informació per part de l’entitat.
  • En el seu cas, gestionar la seva participació en concursos i promocions que realitzi l’entitat. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat de participar.
  • En el seu cas, enviar enquestes de satisfacció i/o qualitat. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’avaluar el servei prestat.
  • Gestionar el seu registre en la plataforma web de l’entitat i generar un usuari i contrasenya. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’efectuar el seu registre en la plataforma.
  • Gestionar, administrar, supervisar la seva activitat en el blog/fòrum incorporat. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat de participar.
 • CLIENTS
  En suma a les finalitats assenyalades en l’apartat «usuaris/navegants de la pàgina web», tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats per a:
  • Gestionar la relació comercial.
  • Gestions relacionades amb l’enviament i recepció del producte adquirit.
  • Realitzar gestions administratives, comptables i fiscals.

1. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

 • USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE
  • En el consentiment que ens has prestat per a tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
  • Per a complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar al tractament de les dades personals.
  • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat «drets» de la present política.
 • CLIENTS
  • Execució d’un contracte en el qual sigui part o aplicació de mitjanes precontractuals. La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
  • En el consentiment que ens has prestat per a tractar les teves dades respecte de les finalitats alienes al desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
  • Per a complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar al tractament de les dades personals.
  • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat «drets» de la present política.

2. COMPLEMENTS I EINES DEL LLOC WEB

 • CAPTCHA/reCAPTCHA
  Utilitzem el servei Google CAPTCHA/reCAPTCHA per a detectar, sobre la base de l’interès legítim, si el lloc web està sent utilitzat per bots, amb la finalitat de protegir el portal i prevenir pràctiques abusives i fraudulentes, com l’enviament de spam.
  Pot accedir a la política de privacitat del nostre proveïdor fent clic aquí.
 • Google maps
  Utilitzem Google Maps (API) amb la finalitat de mostrar-li mapes interactius directament en el nostre lloc web i permetre-li utilitzar les seves funcions. A aquest efecte, ha de tenir en compte que, en utilitzar el servei, Google recaptarà i emmagatzemarà informació sobre el seu ús. L’informem que l’ús de Google pot comportar Transferències Internacionals de Dades no basades en una decisió d’adequació de la Comissió Europea ni en l’oferiment de garanties adequades, per la qual cosa, no compten amb un nivell idoni de protecció de conformitat amb el que es disposa pel RGPD. Als efectes oportuns, l’informem que aquest fet pot comportar certs riscos per a la protecció de les seves dades de caràcter personal. Aquests riscos derivats poden incloure que no existeixi una autoritat supervisora de protecció equivalent i/o uns principis de protecció de tractament de dades i/o uns drets de protecció dels interessats equivalents. Per tot això, li recomanem que, de manera prèvia, llegeixi detingudament la política de privacitat del nostre proveïdor fent clic aquí.
 • Google Analytics
  Sempre que comptem amb el seu consentiment, utilitzarem Google Analytics amb finalitats estadístics a l’efecte de comprendre com interactua amb el nostre lloc web o, en el seu cas, per a conèixer el rendiment de les seves campanyes publicitàries, a través de les anomenades cookies. A aquest efecte, ha de tenir en compte que, en utilitzar el servei, Google recaptarà i emmagatzemarà informació amb la finalitat d’avaluar el seu ús del lloc web, recopilar informes sobre l’activitat del lloc web i prestar altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web. L’informem que l’ús de Google pot comportar Transferències Internacionals de Dades no basades en una decisió d’adequació de la Comissió Europea ni en l’oferiment de garanties adequades, per la qual cosa, no compten amb un nivell idoni de protecció de conformitat amb el que es disposa pel RGPD. Als efectes oportuns, l’informem que aquest fet pot comportar certs riscos per a la protecció de les seves dades de caràcter personal. Aquests riscos derivats poden incloure que no existeixi una autoritat supervisora de protecció equivalent i/o uns principis de protecció de tractament de dades i/o uns drets de protecció dels interessats equivalents. Per tot això, li recomanem que, de manera prèvia, llegeixi detingudament la política de privacitat del nostre proveïdor fent clic aquí.

3. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessaris per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejats per a, en el seu cas, posar-los a la disposició de les Administracions i Organismes Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

Període de bloqueig de les dades: 

 • EL CODI CIVIL.   Entre 1 i 5 anys segons el cas, atenent el que es disposa en els articles 1964.2 i 1968.2 del cos legal esmentat.
 • EL CODI DEL COMERÇ. Durant 6 anys, atenent a disposat en l’article 30 del cos legal esmentat. S’aplica respecte de la informació mercantil relacionada amb (factures emeses i  rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.).
 • LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. Durant 4 anys atenent a disposat en  els articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S’aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.

4. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

5. DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, l’organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:
    • Jutges i Tribunals.
    • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
    • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació  legal de facilitar les dades personals.
    • En el seu cas, a aquells Encarregats de Tractament que ens brindin serveis.
    • Bancs i Entitats Financeres.
    • Empreses de missatgeria per a la remissió del producte adquirit.

6. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L’organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna. En cas que posteriorment fos necessari realitzar transferències internacionals de dades, es verificarà el grau de protecció del país de destinació i s’adoptaran les garanties exigides per la normativa.

7. XARXES SOCIALS

Amb la finalitat de fer-li partícip de la nostra activitat, i que pugui estar al corrent de les nostres novetats, l’informem que SENSECUES SL té creat un perfil en les Xarxes Socials.

Tots els usuaris tenen l’oportunitat de unir a les nostres xarxes socials o grups. No obstant això, ha de tenir en compte que, tret que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com, s’asseguri de configurar les seves preferències quant al tractament de les dades.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat a les diferents Xarxes Socials en les quals tenim presència, perquè pugui accedir en tot moment a les polítiques de privacitat i configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat:

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer 
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
LinkedIN: https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://www.youtube.com/intl/ALL_es/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/
Instagram: https://privacycenter.instagram.com/
TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/es
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
Flickr: https://www.flickr.com/help/privacy
Google +: https://policies.google.com/privacy?hl=es

8. DRETS

Els interessats podran sol·licitar més informació sobre el tractament de les seves dades personals així com exercir en qualsevol moment i, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar a aquest, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat i, en el seu cas, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic referenciats en l’encapçalament. Als efectes oportuns, l’informem que se li podrà sol·licitar el seu #DNI o qualsevol altre document anàleg, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat, sempre que això no pugui realitzar per altres mitjans menys intrusius.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web www.aepd.es

En compliment del que es disposa en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar de baixa:

 • Fent clic en l’apartat del correu electrònic Donar de baixa.

9. VERACITAT DE LES DADES

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats; comprometre a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

10. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIÓ

La present política de privacitat pot veure modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o a conseqüència de canvis en el nostre lloc web. Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra Política de Privacitat.

Si té dubtes sobre aquesta política, pot contactar amb SENSECUES SL a través dels formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic referenciats en l’encapçalament.

Última revisió 06 de Juliol de 2023